Επιδιορθώσεις Ρούχων & Δερμάτων

Οι επιδιορθώσεις γίνονται από τις πεπειραμένες μοδίστρες μας στον ειδικό χώρο που έχουμε διαμορφωμένο στα κατάστηματά μας.
Η εμπειρία μας και ο σύγχρονος εξοπλισμός, εγγυώνται το αποτέλεσμα.

(Οι επιδιορθώσεις γίνονται σε καθαρισμένα ρούχα μόνο)