Καθαρισμός & Φροντίδα Παραδοσιακών Στολών

Όσο παλιές και αν είναι, όση φροντίδα και αν χρειάζονται στο καθάρισμα και στο σιδέρωμα τους, διαθέτουμε την εμπειρία, τον εξοπλισμό και την διάθεση να δουλέψουμε πάνω σε αυτές με υπομονή και ασφάλεια.
Έτσι πετυχαίνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και παραδίδουμε στολές με τις οποίες αναδεικνύετε η παράδοση μας και παραδίδονται από γενιά σε γενιά σαν καινούριες.